O NAS
Smo strokovno kompetentna organizacija na širokem področju uporabe sistemov brezpilotnih zrakoplovov (dronov/UAS) - še posebej na področju usposabljanja, svetovanja, varnosti, informiranja in tudi zahtevnih zakonskih izzivov.
Organizacijo združuje predana, vizionarska, neodvisna in visoko motivirana ekipa strokovnjakov (pilotov, inštruktorjev, inženirjev, tehnikov in drugih), ki imajo bogate in dolgoletne izkušnje v letalstvu, s sistemi brezpilotnih zrakoplovov, letalskem modelarstvu, v interventnih službah, gospodarstvu, industriji, nevladnih organizacijah in drugje.
Verjamemo, da lahko tehnologija sistemov brezpilotnih zrakoplovov na številnih področjih že danes omogoči, močno olajša oziroma izboljša delo ter pripomore k sami varnosti pri opravljanju različnih aktivnosti in poklicev.
Da lahko prednosti te relativno nove, a čedalje bolj uveljavljene tehnologije kar najbolj izkoristimo, je ob ustrezni opremi pomembna predvsem investicija v znanje in usposobljenost.

POGLAVITNA PODROČJA, KI JIH POKRIVAMO
  • izobraževanje in usposabljanje pilotov na daljavo ter drugega osebja UAS operatorjev (sistemska, specialna operativna in usposabljanja za tip, prilagojena usposabljanja),
  • svetovanje, pomoč in podpora pri administrativnih, upravnih, tehničnih, logističnih in zakonodajnih zadevah, priprava neodvisnih mnenj,
  • vodenje postopkov pri pridobivanju dovoljenj in priprava ustrezne dokumentacije,
  • promocija varnostni in razvoj UAS področja, tako uporabe UAS, ko zaščite proti zlonamerni uporabi (counter/anti-drone),
  • raziskovanje področja in v okviru sistemov brezpilotnih zrakoplovov promocija novih tehnologij ter možnosti uporabe,
  • poslovne in sistemske integracije,
  • povezovanje poslovnih in drugih subjektov, ki pri svojem delu uporabljajo sisteme brezpilotnih zrakoplovov z izmenjavo informacij,
  • našim partnerjem in naročnikom nudimo pomoč in svetovanje pri nakupu opreme ter dobavo po konkurenčnih cenah.
S svojimi aktivnostmi pomembno prispevamo k VARNI, ZAKONITI in UČINKOVITI uporabi sistemov brezpilotnih zrakoplovov (dronov/UAS).


PODATKI ORGANIZACIJE

Naziv:INŠTITUT ZA RAZVOJ BREZPILOTNIH SISTEMOV, Ljubljana
Naziv (kratko ime):IRBS, zavod
Naziv (ENG):UNMANNED SYSTEMS DEVELOPMENT INSTITUTE
Naslov:Podmilščakova ulica 34, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
TRR:SI56 3500 1000 1121 329, odprt pri BKS Bank AG, BIC: BFKKSI22
Matična številka:6869165000
ID za DDV:SI75230542
E-pošta:info@irbs.si


KONTAKTI

INFORMACIJEE: info@irbs.si
T: + 386 (0)1 7244 204

JANEZ KOTARDirektor
M: + 386 (0)40 292 909
E: janez.kotar@irbs.si

BOŠTJAN VIDMARPredsednik sveta zavoda
(informacije, izobraževanja in usposabljanja, projekti, oprema)
M: + 386 (0)41 387 850
E: bostjan.vidmar@irbs.si

JURE OLAJVodja usposabljanj
(izobraževanja in usposabljanja, operativna dovoljenja)
M: + 386 (0)68 166 617
E: jure.olaj@irbs.si

META PREZELJKomuniciranje ter odnosi z javnostmi
(informacije, projekti)
M: + 386 (0)41 229 212
E: meta.prezelj@irbs.si